Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.11.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle kar dağıtılmaması hususu 14.12.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.11.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle kar dağıtılmaması hususu 14.12.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.