14 Aralık 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Z-89780865-153-19961 sayılı yazısında, dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler, kooperatifler tarafından düzenlenecek geniş katılımlı etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil), 01.03.2020 tarihine kadar ertelendiği belirtilmiştir. Hissedarlarımız arasında duraksamaya sebebiyet veren bu karar sebebiyle aşağıdaki şekilde açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

14 Aralık 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Z-89780865-153-19961 sayılı yazısında, dernekler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler, kooperatifler tarafından düzenlenecek geniş katılımlı etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil), 01.03.2020 tarihine kadar ertelendiği belirtilmiştir. Hissedarlarımız arasında duraksamaya sebebiyet veren bu karar sebebiyle aşağıdaki şekilde açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.